Jana ŠENOVÁ

Diplomová práce

Netradiční metody a formy ve výuce matematiky

Non-traditional methods in teaching of mathematics
Anotace:
Diplomová práce s názvem Netradiční metody a formy výuky v matematice se zabývá problematikou využití výukových metod, které obohatí a zefektivní výuku tohoto předmětu na prvním stupni základní školy. V teoretické části se věnuje vzdělávacím cílům, příčinám neúspěchu v matematice, motivačním faktorům, výukovým metodám a organizačním formám, netradičním výukovým metodám. Z netradičních metod se jedná …více
Abstract:
This dissertation work with the name Non-traditional teaching methods and forms when teaching mathematics is dealing with the problems of the use of different teaching methods, which enrich and make more efficient education of topics at elementary school. In the theoretical part, the project tackles educational goals; causes of failure in mathematics; motivational factors; teaching methods, organisational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Chytrý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠENOVÁ, Jana. Netradiční metody a formy ve výuce matematiky. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta