Květa KOŠINOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Stanovení lepku v moukách.

Determination of gluten in flour.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá obilovinami a to hlavně popisem jejich morfologické stavby a chemickým složením obilného zrna. Důraz je kladen na bílkovinu obilovin {--} lepek a na popis mlynářské technologie. Praktická část je zaměřena na stanovení vlhkosti, titrační kyselosti, obsahu mokrého lepku a popela ve vybraných moukách.
Abstract:
This bacelor thesis deals with cereals especially description their morphology structure and chemist cereal grain. This work is specialized on gluten and description mill technology. Practise part determination of moisture, titrating acidity, wet gluten and ash in choice flour.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009
Zveřejnit od: 27. 5. 2009
Identifikátor: 12434

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Daniela Kramářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠINOVÁ, Květa. Stanovení lepku v moukách. . Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.