Tomáš Marčík

Bachelor's thesis

Stanovení úrovně motorické kompetence u dětí staršího školního věku s pravidelnou pohybovou aktivitou

Finding out the motoric competence level of children from lower-secondary school with regular movement activities
Anotácia:
Cílem bakalářské práce bylo stanovení úrovně motorické kompetence u dětí staršího školního věku s pravidelnou pohybovou aktivitou. Pro vypracování byla využita kompletní testová baterie Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2). Tato standardizovaná testová baterie je velmi detailní, jelikož zahrnuje 53 testových položek, které mají za úkol prověřit jemnou i hrubou motoriku …viac
Abstract:
The aim of this thesis was to determine the level of motor competence in children of older school age with regular physical activity. The complete test battery BruininksOseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2) was used. This standardized test battery is very detailed as it includes a number of tasks to test fine and coarse motor skills of individuals between 4 and 21 years of age …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marčík, Tomáš. Stanovení úrovně motorické kompetence u dětí staršího školního věku s pravidelnou pohybovou aktivitou. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická