Mgr. Radek Lubina

Master's thesis

Buzz a ambush marketing a právo proti nekalé soutěži

Buzz and Ambush Marketing and the Law Against Unfair Competition
Abstract:
Tato diplomová práce nese název Buzz a ambush marketing a právo proti nekalé soutěži. Cílem práce je podrobněji charakterizovat dvě novější marketingové metody – buzzmarketing, ambushmarketing a posoudit jejich přípustnost resp. nepřípustnost z hlediska práva proti nekalé soutěži. Smyslem práce není obecně popsat právní úpravu nekalé soutěže, nýbrž zaměřit se na právní dopady využití těchto metod v …more
Abstract:
My final thesis is called Buzz and Ambush Marketing and the Law Against Unfair Competition. The aim of this work is to describe two marketing methods – buzzmarketing and ambush marketing in detail and consider admissibility or inadmissibility in the view of law against unfair competition. The purpose of thesis is not to generally describe the rules of unfair competition, it should rather focus on examples …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta