Bc. Igor Botlík

Diplomová práce

Hodnototvorný proces podniku a jeho význam pro řízení vztahů

The company value creation process and an its meaning for customer relationship management
Anotace:
Hlavní náplní této diplomové práce je hledání invenčních řešení ze specifické oblasti marketingu, která se zaměřuje především na posilování hodnoty podniku. Tato aktivita zahrnuje řadu procesů, kterým je věnována patřičná pozornost. Základní fakta a principy jsou následně vysvětleny v teoretické části. Praktická část sumarizuje myšlenky získané studiem odborné literatury a rovněž zkušenosti z dlouholeté …více
Abstract:
The main purpose of this diploma thesis is to develop inventive solutions to increase corporate values using specific marketing strategies. The discourse contains several processes, which give appropriate attention to the matter. First, the theoretical section explains the basic principles. Then, the practical section summarizes the ideas and experience gained through studying the literature and years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní