Kateřina Dvořáková, DiS.

Bakalářská práce

Firemní komunikace v podniku služeb

Corporate Communication in Services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá firemní komunikací v podniku služeb. Cílem práce je zjištění struktury vzdělávacího systému zaměstnanců FO z hlediska komunikace a navržení univerzálního vzdělávacího systému pro hotely třetí, čtvrté a páté třídy. Práce se zaměřuje zejména na druhy školení, jejich četnost, kvalitu a na možnosti jazykové výuky. Bakalářská práce je rozdělena na tři části. V první části se soustředí …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the corporate communication in services. The aim of the thesis is founding a structure of FO employee educational system in terms of communication and making a suggestion of universal educational system for three, four and five stars hotels. The thesis mainly focus on kinds of trainings, their frequency, quality and possibilities in foreign languages teaching. Bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví