Bc. Peter Sekerák

Diplomová práce

Strategické riadenie ľudských zdrojov v Československej obchodnej banke

Strategic Management of Human Resources in the Československá obchodná banka
Abstract:
Main goal and also the topic of my diploma work is the realization of human resources management analysis in CSOB, a. s. based on gained theoretical knowledge as well as the suggestion of human resources management strategy in this bank. The work is divided into three chapters. First chapter deals with the theoretical principles of strategic management of human resources. It also characterizes and …více
Abstract:
Hlavnou témou a zároveň cieľom diplomovej práce je na základe získaných teoretických poznatkov jednotlivých oblastí riadenia ľudských zdrojov uskutočniť ich analýzu v ČSOB, a. s., a navrhnúť stratégiu jej riadenia ľudských zdrojov. Práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými východiskami strategického riadenia ľudských zdrojov. Zároveň charakterizuje a vymedzuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
  • Oponent: Ing. Viera Šukalová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK