Robert OLAH

Bachelor's thesis

Diskriminace Romů na trhu bydlení

Roma discrimination in the rental housing market
Abstract:
Přestože je diskriminace v přístupu k bydlení v České republice zakázána, často k ní vůči Romům dochází. Důkazy o výskytu jak etnické, tak genderové diskriminace na trhu nájemního bydlení v různých zemích přineslo několik studií. Shodují se, že jedinci patřící k národnostní menšině mají obvykle nižší pravděpodobnost obdržení pozvánky na prohlídku bytu či jiné pozitivní reakce ve srovnání s uchazeči …more
Abstract:
Although discrimination against Roma in the housing market is prohibited, it often occurs in the Czech Republic. Evidences of the occurrence of both ethnic and gender discrimination in the rental housing market in different countries has been provided by several studies. Studies show that individuals belonging to a national minority are usually less likely to receive an invitation to inspect an apartment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OLAH, Robert. Diskriminace Romů na trhu bydlení. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Management