Ing. Alan Andonov

Diplomová práce

Analýza současného stavu implementace železničních balíčků do zákonů a nařízení v ČR

Analysis of current situation of railways packages implementation into law and legal regulations effective in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá analýzou železničních balíčků a stavu jejich implementace do zákonů a nařízení v ČR. Krom vazeb na zákony rozebírá i opatření dopadající mimo legislativu, zde se práce zabývá nově vzniklými organizacemi. V závěru práce vyhodnocuje současný stav a pokouší se navrhnout další možná řešení ke zlepšení stavu.
Abstract:
This study deals with railways`packages and status of their implementation into law and legal regulations effective in the Czech Republic. The study also look at actions that have effect outside of legal regulations, mainly new established organizations. At the end, the study evaluate current situation and try to identify other possible solutions to improve current situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Andonov, Alan. Analýza současného stavu implementace železničních balíčků do zákonů a nařízení v ČR. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera