Bc. Petra Olivová

Bachelor's thesis

Aplikace podmínek stability demokracie na proces demokratizace Argentiny a Brazílie

Application of the conditions for stability of democracy in the process of democratization of Argentina and Brazil
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli na základě podmínek stability demokracie, zvládla lépe samotný proces k demokratickému zřízení Argentina nebo Brazílie. Práce se zabývá aplikací daných kritérií na oba zkoumané státy. Jako metoda byla zvolena komparativní analýza, v rámci které jednotlivá zjištění vyhodnotím a následně popíši. Práce zjišťuje, že na základě zkoumaných kritérií, má lepší …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out whether, on the basis of the conditions of stability of democracy, the process itself has better managed the democratic establishment of Argentina or Brazil. The thesis deals with the application of the given criteria to the two countries surveyed. A comparative analysis was chosen as a method, in which the individual findings are evaluated and subsequently …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií