Bc. Kryštof Kubinec

Diplomová práce

The impact of input costs on the profitability of metallurgical and foundry companies in the Czech Republic

Vliv vstupních nákladů na rentabilitu firem z oboru hutního zpracování kovů a slévárenství v ČR
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vliv vstupních nákladů na rentabilitu podniků z odvětví hutního zpracování kovů a slévárenství v ČR, a to v letech 2008 až 2018. K tomu je využita regresní analýza časových řad. Proměnné byly zvoleny na základě analýzy nákladů odvětví. Vysvětlující proměnné jsou identifikované vstupní náklady a vysvětlované proměnné jsou jednotlivé ukazatele rentability. Výsledkem regresní …více
Abstract:
This diploma thesis examines the impact of input costs on the profitability of metallurgical and foundry industry in the Czech Republic, in the years 2008 to 2018. For this is used a regression analysis of time series. The variables were selected on the basis of an industry cost analysis. Explanatory variables are identified input costs and explained variables are individual indicators of profitability …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta