Lucia Kasanická

Bakalářská práce

Zabezpečenie pohľadávok banky v podmienkach SR

Bank collateral of receivables in conditions of Slovak republic
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the engagement locking debt instruments for the bank in the Slovak Republic. The aim of this work is the evaluation of security instruments defined by the Slovak legislation in relation to the enforcement of credit receivables of the bank. It is divided into three main chapters, the first chapter is devoted to the theoretical definition of commercial bank lending process …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá zabezpečovacími inštrumentami pohľadávok banky v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom práce je vyhodnotenie zabezpečovacích inštrumentov definovaných slovenskou legislatívou vo vzťahu k vymožiteľnosti úverových pohľadávok banky. Obsahovo je rozdelená do troch hlavných kapitol, prvá kapitola práce sa venuje teoretickému vymedzeniu komerčnej banky, procesu poskytovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Andrea Holíková
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře