Bc. Radek Vencl

Master's thesis

Duševní hygiena a syndrom vyhoření

Mental hygiene and burn out syndrome
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na aktuální celospolečenský problém syndromu vyhoření, který se týká především pomáhajících profesí. Práce se zabývá také duševní hygienou, jako jednou z možností, jak se syndromu vyhoření úspěšně bránit. V teoretické části je popsán syndrom vyhoření, historie, příčiny vzniku syndromu, průběh a jeho diagnostika. Je zde rovněž popsaná prevence a možnosti léčby syndromu. Poslední …viac
Abstract:
The diploma thesis focuses primarily on today‘s global issue, the burnout syndrome, which currently affects the whole society and mainly the helping professions. This work is also trying to emphasize the importance of emotional hygiene, as one of the successful burnout-defence choices. Theoretical part of the thesis describes burnout as a term, along with its history, causes, prognosis and diagnostics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/aqg5c/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedúci: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě