Bc. Adriána Friedlová

Diplomová práce

Analýza rizik influencer marketingu

Risk Analysis of Influencer Marketing
Abstract:
The subject of this diploma is the topic of influencer marketing risks. The main objective is qualitative risk analysis of influencer marketing within the collaboration from the brands' perspective and proposal of ways to work with them. The first part of the thesis summarizes the key theoretical knowledge concerning influencer marketing and risks related to the researched issues. In the next part …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá témou rizík influencer marketingu. Cieľom je kvalitatívna analýza rizík influencer marketingu pre spoluprácu podniku s influencermi z pohľadu podniku a návrh spôsobov ako s nimi pracovať. Prvá časť práce zhŕňa kľúčové teoretické poznatky z oblastí influencer marketingu a rizík, ktoré sa vzťahujú k skúmanej problematike. V ďalšej časti práce je priblížená metodológia výskumu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta