Ing. Andrea Hegerová

Bakalářská práce

Regionální politika České republiky se zvláštním důrazem na řešení problémů Moravskoslezského kraje

Czech Republic Regional Policy with Special Emphasis to Moravian - Silensian Region Problems Solution
Anotace:
V bakalářské práci se autor zabývá problematikou regionálního rozvoje. Práce se skládá z části teoretické, kde je popsán trend vývoje současné regionální politiky Evropské unie. Dále je v rámci teoretické části definována koncepce regionální politiky v České republice. V praktické části se autor věnuje úloze veřejné správy a přístupům k regionálnímu rozvoji v rámci České republiky. Dále je v této části …více
Abstract:
In the bachelor work the author deals with problems of regional development. The work consists of a theoretical part where is described actual regional policy tendency of European Union. Further in theoretical frame is defined conception of regional policy in the Czech Republic. In practical part the author focus his attention on public government and its role in the area of regional development in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní