Bc. Tomáš Černý

Diplomová práce

Olympijské hry po druhé světové válce ve světové filatelii

Olympic Games after the Second World War a their reflex in the worlds filately
Anotace:
Tato diplomová práci se zabývá historií novodobých letních olympijských her po druhé světové válce a jejich obrazem ve světové filatelii. V práci je popsána stručná historie těchto olympijských her, jsou zde představeny jejich významné osobnosti a ukázáno jejich vyobrazení ve světové známkové tvorbě. Speciálně jsou zde na známkách představeni českoslovenští a čeští olympijští vítězové. V práci je také …více
Abstract:
This thesis deals with the history of the modern Olympic Games after World War II and their image in the world philately. The paper describes the brief history of the Olympic Games, they are presented by celebrities and their demonstrated their representation in the global stamp design. Especially here on stamps introduced by Czechoslovak and Czech Olympic champions. The work is also the link between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií