Mgr. Tomáš Holík

Bakalářská práce

The "Second Cold War", the Olympic Games and Czechoslovak Participation

The "Second Cold War", the Olympic Games and Czechoslovak Participation
Anotace:
Tato práce pojednává o tématu, které ovlivnilo světovou moderní historii, situaci a události na mezinárodním poli. Text popisuje politické vztahy mezi Spojenými státy americkými, Sovětským svazem a jejich spojenci v průběhu poslední fáze studené války. Ukazuje vliv politické moci na sportovce, účastnící se nejslavnějšího sportovního svátku, přičemž se zaměřuje především na československé atlety.
Abstract:
This thesis deals with the topic that influenced the world’s modern history international situation and events. The text describes political relationships between the United States of America, the Soviet Union and their allies during the final period of the Cold War. It shows the influence of political power on the sportsmen participating in the most famous sport event, focusing on the Czechoslovak …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta