Bc. Michal PLUHÁČEK

Diplomová práce

PSO Algoritmus v prostředí Mathematica

PSO algorithm in the Mathematica environment
Anotace:
Cílem práce je implementace evolučního algoritmu PSO v prostředí Mathematica a jeho otestování na testovacích funkcích. Výstupem práce bude knihovna (m-file) pro použití ve výzkumu a výuce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část je zaměřena na problematiku evolučních algoritmů, představuje algoritmus PSO, použité testovací funkce a vývojové prostředí Wolfram Mathematica. Praktická část …více
Abstract:
The goal of this work is an implementation of the PSO evolutionary algorithm in the Mathematica environment, and tests of the algorithm by test functions. The output of the work is an m-file library usable in research and education at the Tomas Bata University in Zlin. The theoretical part presents the general theory of evolutionary algorithms; it also introduces the PSO algorithm, test functions used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011
Identifikátor: 20864

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLUHÁČEK, Michal. PSO Algoritmus v prostředí Mathematica. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie