Bc. Aneta DOLJAKOVÁ

Diplomová práce

Geopolitický region Pobaltí - Přechodný region nebo pásmo otřesu?

The Baltic States Geopolitical Region - A Gateway Region or a Shatterbelt?
Anotace:
Diplomová práce se zabývá geopolitickou charakteristikou regionu Pobaltí. Na teoretické rovině je inspirována koncepcí amerického politického geografa Saula Bernarda Cohena a jeho pojetím přechodného regionu a pásma otřesu. Ve specifických oblastech geopolitického potenciálu (geoekonomice, geoenergetice, vojensko-strategické a socio-kulturní sféře)je prostřednictvím hlubokých případových studií ověřováno …více
Abstract:
The thesis focuses on the transnational region of the Baltic States and it researches its geopolitical role in the regional and international relations. A theoretical framework of the thesis is the concept of an American researcher Saul Bernard Cohen dealing with two specific models of behaviour of the geographical areas being located on the edge of the differently located geostrategic realms, such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLJAKOVÁ, Aneta. Geopolitický region Pobaltí - Přechodný region nebo pásmo otřesu?. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická