Theses 

Geopolitický region Pobaltí - Přechodný region nebo pásmo otřesu? – Bc. Aneta DOLJAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Aneta DOLJAKOVÁ

Diplomová práce

Geopolitický region Pobaltí - Přechodný region nebo pásmo otřesu?

The Baltic States Geopolitical Region - A Gateway Region or a Shatterbelt?

Anotace: Diplomová práce se zabývá geopolitickou charakteristikou regionu Pobaltí. Na teoretické rovině je inspirována koncepcí amerického politického geografa Saula Bernarda Cohena a jeho pojetím přechodného regionu a pásma otřesu. Ve specifických oblastech geopolitického potenciálu (geoekonomice, geoenergetice, vojensko-strategické a socio-kulturní sféře)je prostřednictvím hlubokých případových studií ověřováno, zda Pobaltí inklinuje spíše k přechodnému regionu nebo pásmu otřesu. Při výzkumu je věnována pozornost jako třem státům regionu (Litvě, Lotyšsku a Estonsku), tak také hlavním externím aktérům, v našem případě Spojeným státům americkým, potažmo Severoatlantické alianci, ovládajícím geostrategický region přímořského světa a Ruské federaci dominující Kontinentálnímu Heartlandu.

Abstract: The thesis focuses on the transnational region of the Baltic States and it researches its geopolitical role in the regional and international relations. A theoretical framework of the thesis is the concept of an American researcher Saul Bernard Cohen dealing with two specific models of behaviour of the geographical areas being located on the edge of the differently located geostrategic realms, such as the Shatterbelt and the Gateway region. Cohen´s theoretical attitudes are applied to the Baltic Sea region, particularly in four specific areas of research: geoeconomics, geoenergetics, the military-strategic sector and the socio-cultural sphere in order to distinguish whether the Baltic States region tends to be a Shatterbelt or a Gateway region. Moreover, in each of these categories there is performed the detailed case study whose objective is to identify the motifs and expectations which the central protagonists operating on the east coast of the Baltic sea - the domestic ones (Lithuania, Latvia and Estonia) as well as the external ones, primarily the United States of America and the Russian Federation.

Klíčová slova: Pobaltí, geopolitika, Saul Bernard Cohen, přechodný region, pásmo otřesu, Rusko, Spojené státy americké, Severoatlantická aliance (NATO), Litva, Lotyšsko, Estonsko

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51419 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

DOLJAKOVÁ, Aneta. Geopolitický region Pobaltí - Přechodný region nebo pásmo otřesu?. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:34, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz