Bc. Kateřina Olexová

Diplomová práce

Translation of Character Names in Children s Literature: A Chronological View

Translation of Character Names in Children s Literature: A Chronological View
Anotace:
Práce mapuje jména postav v angloamerické beletrii pro děti a porovnává je s jejich českými překlady. Pro výzkum byl použit korpus sestávající z děl dětské literatury přeložených do češtiny ve 20. a 21. století. Pro převedení jmen z angličtiny do češtiny lze použít několika metod, například přenos, vypuštění, částečné vypuštění, doplnění, naturalizace, doslovný překlad a synonymika, modifikace, imitace …více
Abstract:
This thesis maps the names of characters in Anglo-American children’s fiction and compares them with their Czech translations. A corpus which consists of works of children’s literature translated into Czech in the 20th and 21st century was used for the research. There are several methods that can be used for translating character names from English to Czech: transference, omission, partial omission …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Simona Javůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta