Bc. Michael Vaněk

Bachelor's thesis

Řízení kvality se zaměřením na jeho význam pro podnik Faurecia Plzeň

Quality Management Focusing on its Importance for the Company Faurecia Pilsen
Anotácia:
Závěrečná práce se zabývá problematikou řízení kvality ve firmě podnikající v automobilovém průmyslu a zaměřuje se na význam řízení kvality pro veškeré činnosti a procesy ve firmě. Tato práce má ukázat praktické použití nástrojů řízení kvality, konkrétní možná úskalí a východiska či doporučení – na příkladu reálných zkušeností ve firmě. Práce si klade za cíl na základě aktuálních poznatků definovat …viac
Abstract:
The thesis pursues the issue of quality management in a company running business in automotive industry, and focuses on the importance of quality management for the entire activities and processes in the company. This thesis is supposed to show the practical usage of the quality management tools, concrete possible difficulties and solutions or recommendations – on the example of real experiences in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedúci: RNDr. Jiří Kubín
  • Oponent: Ing. Ludvík Filip

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance