Bc. Michael Vaněk

Bachelor's thesis

Řízení kvality se zaměřením na jeho význam pro podnik Faurecia Plzeň

Quality Management Focusing on its Importance for the Company Faurecia Pilsen
Abstract:
Závěrečná práce se zabývá problematikou řízení kvality ve firmě podnikající v automobilovém průmyslu a zaměřuje se na význam řízení kvality pro veškeré činnosti a procesy ve firmě. Tato práce má ukázat praktické použití nástrojů řízení kvality, konkrétní možná úskalí a východiska či doporučení – na příkladu reálných zkušeností ve firmě. Práce si klade za cíl na základě aktuálních poznatků definovat …more
Abstract:
The thesis pursues the issue of quality management in a company running business in automotive industry, and focuses on the importance of quality management for the entire activities and processes in the company. This thesis is supposed to show the practical usage of the quality management tools, concrete possible difficulties and solutions or recommendations – on the example of real experiences in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Jiří Kubín
  • Reader: Ing. Ludvík Filip

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance