Veronika VLKOVÁ

Bachelor's thesis

Rostoucí ekonomika Číny a její vliv na životní prostředí

The increasing economy of China and her influence over the environment
Abstract:
Práce je zaměřena na vývoj samotné Číny a na skutečnost, že svým ekonomickým růstem značně ovlivňuje životní prostředí. Důraz kladu na rychlý růst hospodářství a na často Čínou opomíjené životní prostředí. Geografická charakteristika země, dějiny a reformy, to jsou pojmy, které se sebou a životním prostředím vzájemně souvisí.
Abstract:
My work is focused on the development of China itself and the fact that its economic growth significantly affects the environment. Emphasis is on rapid growth of the economy and China is often neglected environment. Geographical characteristics, history and reforms, these are the terms which to each other and the environment mutually linked.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D., MRCVS

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/