Bc. Lukáš HAAS

Diplomová práce

Dopady regionální politiky na rozvoj SO ORP Domažlice

Impact of regional politics on the developement of the SO ORP Domažlice
Anotace:
Diplomová práce zkoumá dopady regionální politiky na správní obvod obce s rozšířenou působností Domažlice. V teoretické části je vysvětlen efekt státní hranice, vliv mikroregionu Šumava, popsána je přeshraniční spolupráce a samozřejmě regionální politika Evropské unie i České republiky. Dále jsou zde vypsány různé přístupy autorů k dělení nástrojů této politiky. Tato část se také zabývá dokumenty zkoumající …více
Abstract:
My thesis examines the impact of regional policy on the administrative district of the municipality of Domažlice. The theoretical part explains the effect of the state border, the influence of the Šumava micro-region, cross-border cooperation and, of course, the regional policy of the European Union and the Czech Republic. Furthermore, different approaches of the authors to the division of the instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAAS, Lukáš. Dopady regionální politiky na rozvoj SO ORP Domažlice. Plzeň, 2023. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/