Mgr. Michal Káda

Diplomová práce

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)

Alcohol and State
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem státu a alkoholu. Je to vztah rozporuplný, neboť stát na jedné straně vystupuje jako "distributor" alkoholu a do státního rozpočtu přijímá zisky z obchodu s alkoholem. Na straně druhé se snaží své obyvatelstvo chránit před jeho negativním působením. Na základě toho, kterou roli se stát rozhodne upřednostnit rozeznáváme tři základní typy vztahů mezi státem a alkoholem: prohibitivní …více
Abstract:
This thesis deals with relation among state and alcohol. It is inconsistent relation, because on the one hand, state distributes alcohol and has incomes from consumption tax and by the legal regulation makes possible running business with alcohol. On the other hand state tries to protect population from negative influence of alcohol. On the basis of what role state decides to prioritize, we can differentiate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta