Petr SKALNÍK

Bakalářská práce

Je abstinence cestou k vytvoření státu? Případ Slováků v době Uherské nadvlády

Education in the fight against alcoholism in Hungary
Anotace:
Cílem v této práci bylo zjistit, zda alkoholismus v Horním Uhersku nějakým způsobem ovlivnil předrevoluční snahy o autonomii slovenského národa. Snažil jsem se hlavně z dobové literatury a tisku vyčíst, jakým způsobem proti tomuto problému bojovali a zda se jim to dařilo či nikoliv. Závěrem jsem zjistil, že skutečně alkoholismus byl jevem, který ovlivnil vývoj v této oblasti a zpomalil národotvorný …více
Abstract:
The aim of this work was to find out whether alcoholism in Upper Hungary in any way influenced the pre-revolutionary efforts for the autonomy of the Slovak nation. I tried to read mainly from the period literature and the press how they fought against this problem and whether they succeeded or not. In conclusion, I found that alcoholism was a phenomenon that influenced developments in this area and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Turanská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKALNÍK, Petr. Je abstinence cestou k vytvoření státu? Případ Slováků v době Uherské nadvlády. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Česká filologie - Historie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.