Mgr. Tomáš Chalupa

Diplomová práce

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)

Alcohol and State
Anotace:
Alkohol a stát, historie alkoholu v dějinách lidstva, historie prohibice alkoholu v U.S.A., pro a proti alkoholu ve státě a možnosti řešení alkoholismu, závislost na alkoholu, současná právní úprava alkoholu a boje proti alkoholismu ve státě v jednotlivých odvětvích veřejného a soukromého práva ČR.
Abstract:
Alcohol and state, alcoholism in the history of the mankind, prohibition of alcoholism in history of the U.S.A., the pros and cons alcohol in a state and the possibilities of solution, alcohol addiction, contemporary legal regulation of alcohol and fight against alcoholism in the state in individual branches of private and public law of the Czech Rep.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta