Mgr. Michal Káda

Master's thesis

Alkohol a stát (bojovník proti alkoholismu vs. distributor)

Alcohol and State
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem státu a alkoholu. Je to vztah rozporuplný, neboť stát na jedné straně vystupuje jako "distributor" alkoholu a do státního rozpočtu přijímá zisky z obchodu s alkoholem. Na straně druhé se snaží své obyvatelstvo chránit před jeho negativním působením. Na základě toho, kterou roli se stát rozhodne upřednostnit rozeznáváme tři základní typy vztahů mezi státem a alkoholem: prohibitivní …more
Abstract:
This thesis deals with relation among state and alcohol. It is inconsistent relation, because on the one hand, state distributes alcohol and has incomes from consumption tax and by the legal regulation makes possible running business with alcohol. On the other hand state tries to protect population from negative influence of alcohol. On the basis of what role state decides to prioritize, we can differentiate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2010
  • Supervisor: JUDr. Roman Vaněk, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta