Bc. Lucie Novosadová

Bakalářská práce

Péče matek o předčasně narozené novorozence

Care of mothers for premature newborns
Anotace:
Teoretické část této bakalářské práce je zaměřena na předčasné porody, jejich příčiny vzniku, diagnostiku, průběh a jejich důsledek. Na tuto kapitolu navazuje klasifikace novorozenců a poté charakteristika zralého novorozence a předčasně narozeného novorozence. Práce popisuje zralého a předčasně narozeného novorozence pro jednotlivé srovnání v tělesných strukturách, vývoji a především péči, což je …více
Abstract:
Theoritical part of this bachelor thesis is focused on premature labour, their couses, diagnosis, process and consequences. Then comes to clasification of newborns and characteristics mature newborn and premature child. This thesis discribes mature and premature newborn for certain comparison body structures, development and most of all the child care, which is main topic of this work. Practicle part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Zmeškalová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta