Bc. Silvie KREMPASKÁ

Diplomová práce

Význam chirurgického bezpečnostního protokolu v perioperační péči

Importance of Surgical Safety Checklist in Perioperative Care
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat vyhledané studie, které se zabývají výsledky použití chirurgického bezpečnostního protokolu, jenž má dle pilotní studie WHO působit jako účinný nástroj ke snížení vzniku nežádoucích událostí vzniklých v perioperačním procesu. Dalším cílem je zjistit z vyhledaných zdrojů, jestli použití tohoto protokolu vede ke zlepšení komunikace a zlepšení týmové spolupráce všech …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze the researched studies, which deal with the results of the application of the surgical safety protocol. According to the WHO pilot study, it should act as an effective tool to reduce the occurrence of undesirable events occurring in the perioperative process. Another goal is to find out from the sources if the use of this protocol leads to improved communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREMPASKÁ, Silvie. Význam chirurgického bezpečnostního protokolu v perioperační péči. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta