Theses 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika – Antonie KRIEGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Antonie KRIEGEROVÁ

Bachelor's thesis

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika

Proposal object and processing project documentation Veterinary Clinic

Abstract: Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou ve stupni pro stavební povolení. Jedná se o dvoupodlažní budovu Veterinární kliniky pro malá zvířata. Obsahem této práce je dispoziční řešení Veterinární kliniky a statické posouzení základních konstrukčních prvků. Budova je navržena ze zděného sytému POROTHERM. Monolitickou skeletovou část tvoří pouze vstupní hala budovy. Tento typ veterinárních klinik se běžně již staví ve Spojených státech amerických. Tato by byla jednou z prvních v České republice. Podkladem byla studie několika veterinárních klinik např. California Veterinary Specialists in Carlsbad; Town and Country Veterinary Hospital, Warren, Ohio; Ballston Spa Veterinary Clinic, Ballston Spa, N.Y.; Rolling Hills Pet Hospital, Chula Vista, Calif.. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012. Všechny výpočty a posouzení jsou v souladu s platnými normami.

Abstract: Bachelor theses includes design documents prepared for the building permit. This is a two-storey Veterinary clinic building for small animals. The content of this work is to layout Veterinary clinic and static assessment of the basic constructional components. The building is designed of POROTHERM brick system. Only part of the entrance hall of the building is from monolithic skeleton. This type of veterinary clinic are already buitl in the United States of America. This is one of the first in the Czech Republic. A study of several veterinary clinics such as the California VeterinarySpecialists in Carlsbad, Town and Country Veterinary Hospital, Warren, Ohio;Ballston Spa Veterinary Clinic, Ballston Spa, NY; Rolling Hills Pet Hospital, ChulaVista, California, were backround for this theses. The part of drawing was created in AutoCAD 2012th All calculations and assessments are in according to applicable standards.

Keywords: Veterinární klinika, POROTHERM, železobetonový monolitický skelet, stropní konstrukce, ordinace, projekt pro stavební povolení

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2012
  • Accessible from:: 31. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Luděk Vejvara

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48600 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRIEGEROVÁ, Antonie. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika . Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 09:13, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz