Bc. Renáta Grossová Klementová

Diplomová práce

Léčba bolesti u senorů ve FN Brno

Pain management for seniors in The University Hospital Brno
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Grossová Klementová Renáta Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Léčba bolesti u seniorů ve FN Brno Vedoucí práce: Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD. Počet stran: 101 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: bolest opioidy farmakologická léčba nefarmakologická léčba monitorace Diplomová práce zjišťuje znalosti …více
Abstract:
ABSTRACT Name and Surname: Renata Grossová Klementová Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title: Treatment of pain in the elderly at Brno University Hospital Leader: Assoc. Prof. PhDr. Miroslav Kyasová, PhD. Number of pages: 101 Number of attachments: 2 Year of the oral defence: 2012 Keywords: pain, opioids, pharmacological treatment, non- pharmacological treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii