Šárka Kindlová

Bakalářská práce

Jazykové rozdíly ženských a mužských lifestylových časopisů na příkladu Marianne a Maxim

Women's and men's lifestyle magazines language differences in Marianne and Maxim
Anotace:
Práce se zaměřuje na jazykové rozdíly v ženských a mužských lifestylových časopisech Marianne a Maxim. V teoretické části se definují pojmy z oblasti publicistiky, médií a problematiky genderu. Praktická část je zaměřena na jazykový rozbor textů s tematikou partnerských vztahů, a to z hlediska lexikálního, morfologického, syntaktického, stylistického a sémantického. Zkoumá, zda a jak se v jazykové …více
Abstract:
This thesis is concerned with language differences between men and women's lifestyle magazines Maxim and Marianne. The theoretical part of this work defines terms concerning journalism, media and gender problems. The practical part is concerned with linguistic analysis of given texts on the relationship topic. The analysis will be conducted from the lexical, morphological, syntactic, stylistic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kindlová, Šárka. Jazykové rozdíly ženských a mužských lifestylových časopisů na příkladu Marianne a Maxim . Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická