Bc. Jan ŽÁK

Bachelor's thesis

Drogy ve společenském kontextu (mládež a drogy)

Mládež a drogy Young people and drugs

The drugs in context of contemporary society
Abstract:
Důvodem, proč se ve své práci "Drogy v kontextu současné společnosti",chci zaměřit především na mládež a jejich vztah k drogám je to, že právě pro tuto skupinu obyvatel představují drogy největší nebezpečí. Dítě, které z jakéhokoli důvodu zkusí drogu, se stává rychleji závislé, rychleji se přestává orientovat a situace se mu vymyká z rukou a díky tomuto strmému nástupu se své závislosti i obtížněji …more
Abstract:
The reason, why I want to concentrate in my work "The drugs in context of contemporary society" on young people and their relationship to the drugs is fact, that the drugs introduce the biggest threat just for this group of citizens. A child, who tries a drug from any cause becomes faster addicted, stops concentrate and can´t be in control of his/her situation. This child is in trouble to get rid of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2006
Identifier: 3911

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2006
  • Supervisor: JUDr. PhDr. Ivo Svoboda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽÁK, Jan. Drogy ve společenském kontextu (mládež a drogy). Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 09. 06. 2006

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Univerzitní institut

Bachelor programme / field:
Pedagogy / Social pedagogy