Dagmar Zemčíková

Diplomová práce

Vzdělávací politika EU: vybrané aspekty mezinárodní mobility studentů na VŠE

EU Policy on Education: Selected Aspects of International Student Mobility at VŠE
Anotace:
Smyslem předložené diplomové práce je představit vývoj zahraniční studentské mobility ve vzdělávací politice Evropské unie. Konkrétně je pozornost věnována zahraniční spolupráci na VŠE z pohledu přijíždějících zahraničních studentů a jejich percepce v rámci mobility. Jelikož tyto aktivity probíhají v evropském vzdělávacím prostoru, věnuje se této oblasti první, teoreticky zaměřená část práce. Druhá …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to introduce the development of international student mobility in educational policy of the European Union. Specifically, the attention is paid to the international cooperation at University of Economics, from the perspective of incoming foreign students and their perception of the mobility. As these activities take place in the European Education Area, the first theoretically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Zuzana Stuchlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76279