Pavel BRUCKNER

Bakalářská práce

Hra, která nás obehrává: Shakespearovo užití hry ve hře

The Play that Plays Us: Shakespeare's Use of the Play within the Play
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with selected plays of William Shakespeare, which contain the play within a play and therefore deal with the psychological terms of ego and identity and also with the symbiosis of reality and imagination. In association with these terms, Keats' term of negative capability is crucial in analyzing the renunciation of the ego in Shakespeare's characters and in Shakespeare …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými hrami Williama Shakespeara, které obsahují hru ve hře, a tudíž se zabývají psychologickými termíny ega a identity a také symbiózou reality a představivosti. Ve spojení s těmito termíny, Keatsův termín negativní schopnosti je klíčový v analýze vzdání se ega v Shakespearových postavách a v Shakespearovi samotném. Práce dále analyzuje Shakespearovo vnímání člověka …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Joel Cameron Head

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRUCKNER, Pavel. Hra, která nás obehrává: Shakespearovo užití hry ve hře. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)