Jakub Adamec

Bachelor's thesis

Optimalizace distribuční cesty výrobků Plzeňského Prazdroje do Jižní Korey

Optimizing the distribution routes of Pilsner Urquell products to South Korea
Anotácia:
Cílem této práce je snaha o optimalizaci distribučních cest Plzeňského Prazdroje do Jižní Korey. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je popsána historie pivovarnictví, spjatost českého národa s pivem, historie Plzeňského Prazdroje, výroba piva a dodací podmínky, které úzce souvisí s exportem. Na tuto část posléze volně navazuje praktická část, která analyzuje dosavadní distribuční cesty využívané …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to optimize the distribution routes of Pilsner Urquell to South Korea. The thesis consists of two parts. The first part describes the history of beer industry, the connection of the Czech nation with beer, the history of Pilsner Urquell, the production of beer and the terms of delivery, which are closely related to export. This part is freely followed by a practical part which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedúci: Jaroslav Halík
  • Oponent: David Braun

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72963