Theses 

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v regionu Znojmo – Mgr. Soňa Foitová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Soňa Foitová

Diplomová práce

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v regionu Znojmo

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na pojem integrace, poradenský systém v České republice a charakteristiku i integraci žáků se zdravotním postižením v regionu Znojmo.

Abstract: The diploma work is focused on an integration of a children with a special education needs into primary school and advisory system in the Czech Republic.

Klíčová slova: integrace/integration, inkluze/inclusion, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami/child with a special education needs, legislativní rámec integrativního vzdělávání v ČR/legislative framework of a integration education in the Czech Republic, poradenský systém v ČR/advisory system in the Czech Republic, speciálně pedagogická diagnostika/special educational diagnostics, rámcový vzdělávací program/framing education program, individuální vzdělávací plán/individual education plan, typy zdravotního postižení/types of the health handicapped

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 17:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz