Mgr. Soňa Foitová

Diplomová práce

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základních škol v regionu Znojmo

Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na pojem integrace, poradenský systém v České republice a charakteristiku i integraci žáků se zdravotním postižením v regionu Znojmo.
Abstract:
The diploma work is focused on an integration of a children with a special education needs into primary school and advisory system in the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta