Mgr. Michaela Fialová

Rigorózní práce

Substanční a nesubstanční závislostní chování na druhém stupni základních škol: rizika a prevence

Substance and non-substance addiction behaviour at the secondary schools: risks and prevention
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá problematikou substančních a nesubstančních závislostí s důrazem na potencionální rizika a možnosti jejich prevence u žáků druhého stupně běžných základních škol v Jihomoravském kraji. Výzkumné šetření mapuje a analyzuje možnosti preventivních strategií a potencionálních rizik, které mohou vést ke vzniku závislostí substančního i nesubstančního charakteru.
Abstract:
Rigorous thesis deals with substance and non-substance addiction with an emphasis on the potential risks and possible prevention among older pupils in mainstream elementary schools in the South Moravian region. Research describes and analyses the possibilities of preventive strategies and potential risks that can lead to substance or activity addiction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2016
  • Oponent: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma