Theses 

Substanční a nesubstanční závislostní chování na druhém stupni základních škol: rizika a prevence – Mgr. Michaela Fialová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Michaela Fialová

Rigorózní práce

Substanční a nesubstanční závislostní chování na druhém stupni základních škol: rizika a prevence

Substance and non-substance addiction behaviour at the secondary schools: risks and prevention

Anotace: Rigorózní práce se zabývá problematikou substančních a nesubstančních závislostí s důrazem na potencionální rizika a možnosti jejich prevence u žáků druhého stupně běžných základních škol v Jihomoravském kraji. Výzkumné šetření mapuje a analyzuje možnosti preventivních strategií a potencionálních rizik, které mohou vést ke vzniku závislostí substančního i nesubstančního charakteru.

Abstract: Rigorous thesis deals with substance and non-substance addiction with an emphasis on the potential risks and possible prevention among older pupils in mainstream elementary schools in the South Moravian region. Research describes and analyses the possibilities of preventive strategies and potential risks that can lead to substance or activity addiction.

Klíčová slova: Závislost, drogy, internet, adiktologie, rizika, prevence, adolescence, základní škola, dependece, addiction, drugs, addictology, risks, prevention, primary/secondary school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2016
  • Oponent: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:43, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz