Bc. Renata Březinová

Diplomová práce

The style of textbooks (analysis of primary/secondary school /university textbooks)

The style of textbooks (analysis of primary/secondary school /university textbooks)
Anotace:
Tato Diplomová práce s názvem tématu The style of textbooks (analysis of secondary school textbooks) se zaměřuje v první části porovnáváním vzdělávacího systému v České republice a v Novém Jižním Walesu v Austrálii. V této části se porovnávají základní, střední a vysoké školy obou zmíněných zemí. V další části se práce zabývá především obsahem knih, které jsou porovnávány. Jsou jimi knihy s názvem …více
Abstract:
This Master´s Thesis with the title The style of textbooks (analysis of secondary school textbooks) focuses in its first part on comparing of system of education in the Czech Repubic and in New South Wales in Australia. Primary schools, secondary schools and universities in both mentioned countries were compared in this part of this Master´s Thesis. The following part of this Master´s Thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta