Bc. Petra Nováková

Bakalářská práce

Společná zemědělská politika - současnost a budoucnost

Common Agricultural Policy - Today and Future
Anotace:
Bakalářská práce „Společná zemědělská politika – současnost a budoucnost“ se zabývá stavem a kritikou současné i budoucí Společné zemědělské politiky Evropské unie se zaměřením spíše na oblast venkova. První část je zaměřena na popis Společné zemědělské politiky od jejího vzniku až po současnost, včetně rozboru jednotlivých reforem, kterými byla Společná zemědělská politika měněna. Druhá část popisuje …více
Abstract:
The bachelor thesis „Common Agricultural Policy – Today and Future“ deals with the situation and criticism of the present and future Common Agricultural Policy of the European Union focused on rural areas. The first part is concentrated on describing of the Common Agricultural Policy from its formation to the present day, including the analysis of particular reforms, which the Common Agricultural Policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta