Bc. Pavla Fialová

Bakalářská práce

Rovnovážné pasivní vzorkování organických kontaminantů v tkáních ryb

Equilibrium passive sampling of organic contaminants in fish tissues
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku monitoringu prioritních látek ve vodní biotě; pro které byly Směrnicí 2013/39/EU stanoveny normy environmentální kvality odvozené pro matrici biota. Pojednává také o možnostech využití rovnovážného pasivní vzorkovaní k monitorování těchto látek ve vodní biotě. Cílem této práce bylo vypracování literární rešerše o rovnovážném pasivním vzorkování se zaměřením …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of priority substances monitoring in aquatic biota for which environmental quality standards were established for biota in the Directive 2013/39/EU. It also addresses possibilities of using equilibrium passive sampling for monitoring these substances in aquatic biota. The aim of the thesis was to perform a literature search on equilibrium passive sampling focusing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta