Radek Lhotka

Bakalářská práce

Hodnocení míry kontaminace ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím pasivního vzorkování

Assessment of air contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons using passive sampling
Anotace:
Tato práce ukazuje možnosti využití pasivního vzorkování při sledování úrovně znečištění ovzduší vybranými látkami na dvou blízkých lokalitách. Jako sorpční médium byla při monitoringu polycyklických aromatických uhlovodíků využita polyuretanová pěna. Díky skutečnosti, že pasivní vzorkovače ovzduší jsou levné, nenáročné na odbornou obsluhu a zároveň velmi jednoduché na provoz, (k jejich fungování není …více
Abstract:
First part of the study is focused on the evaluation of possibility of usage of the passive air sampling by monitoring two locations nearby. Monitoring was done through the sorption medium of polycyclic aromatic hydrocarbons and polyurethane disc base. Key benefit of usage of the passive air sampling lies in the ease of installation, operations (i.e. not dependent on availability of the electricity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lhotka, Radek. Hodnocení míry kontaminace ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím pasivního vzorkování. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická