Ivana KOUDELKOVÁ

Bakalářská práce

Literární překlad - pojetí literárního překladu, problematika a různé aspekty, tj. výběr konkrétního výchozího textu (ideálně povídka od kanonického nebo méně známého autora, která ještě nebyla přeložena) a návrh jejího překladu s komentářem.

Literary translation - its concept, obstacles, aspects, i.e. selecting a concrete ST (ideally a short story either by a canonical or less known writer that has not yet been translated) and draft TT with commentary.
Abstract:
The theme of the thesis is a literary translation with the theory of the translation and with a special focus on interlingual translation. The practical part contains a translation of a short story from nineteenth century written by a Scottish writer and it is followed by a commentary.
Abstract:
Práce se zabývá problematikou literárního překladu a teorií překládání se zaměřením na mezijazykový překlad. V praktická části se nachází překlad krátké pohádky z 19. století napsané skotským spisovatelem. Pohádka je následována komentářem k překladu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUDELKOVÁ, Ivana. Literární překlad - pojetí literárního překladu, problematika a různé aspekty, tj. výběr konkrétního výchozího textu (ideálně povídka od kanonického nebo méně známého autora, která ještě nebyla přeložena) a návrh jejího překladu s komentářem.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/