Tereza ZÁMEČNÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Zhodnocení procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Uherském Hradišti

The assessment of the social services development community planning process in the city of Uherské Hradiště.
Abstract:
Cílem této práce je zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku a to "Jaké mají občané města Uherské Hradiště informace o komunitním plánování sociálních služeb v jejich městě a jak hodnotí komunitní plánován sociálních služeb." V teoretické rovině se tato bakalářská práce zabývá procesem komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Uherské Hradiště. Je rozdělena na pět na sebe navazujících částí …more
Abstract:
The goal of this thesis has been to answer the main research question : "What kind of information have the Uherské Hradiště town citizens about the planning of social services in their town and how evaluate the community planning of socail services." The bachelor thesis deals in the theoretical part with the process of community planning of development of social services in Uherské Hradiště. It is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZÁMEČNÍKOVÁ, Tereza. Zhodnocení procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Uherském Hradišti. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií