Blanka Havlíčková

Doctoral thesis

Effects of terrorism on international tourism from the perspective of behavioural economics

Dopady terorismu na mezinárodní cestovní ruch z pohledu behaviorální ekonomie
Anotácia:
Dopady terorismu na mezinárodní cestovní ruch byly v minulosti již mnohokrát zkoumány. Tato dizertační práce se na tuto problematiku dívá novou optikou tzv. behaviorální ekonomie, která pracuje s kognitivními zkresleními spotřebitelů. Cílem práce bylo za prvé teoreticky zmapovat, k jakým kognitivním zkreslením v lidském rozhodování v souvislosti s dopady terorismu na mezinárodní cestovní ruch dochází …viac
Abstract:
The impact of terrorism on international tourism has been studied many times. This thesis deals with this issue from a new perspective of behavioral economics, which emphasizes cognitive distortions in human decision-making. The aim of the thesis was to theoretically map out the cognitive distortions in human decision-making connected with the impact of terrorism on international tourism, whether on …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedúci: Josef Abrhám
  • Oponent: Petr Wawrosz, Jaroslav Ušiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74849