Mgr. Barbora Šilhánková

Diplomová práce

Přístup sociálních pracovníků a způsoby zvládání životních situací klienty v hmotné nouzi

Attitude of Social Workers and Ways of Coping with Life Situation by Clients in Materiál Need
Anotace:
Cílem předkládané práce je zjistit, jak ovlivňuje přístup sociálních pracovníků způsob zvládání životní situace klienty v hmotné nouzi. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou opěrným bodem pro empirickou část práce. Teoretický koncept jsem strukturovala do dvou základních rovin. První rovinou je způsob zvládání životní situace klientem v hmotné nouzi, práce přitom vychází z pohledu …více
Abstract:
The aim of this study is to determine how it affects social workers approach a way of coping a life situation of clients in material need. The first part of study describes the theoretical themes which are the basis for the empirical part. I structured theoretical concept into two basic levels. The first level is a way of coping with life situations of clients in material need, the work is based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií