Theses 

POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality – Bc. Kateřina Šplíchalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Humanities / Humanities

Bc. Kateřina Šplíchalová

Bachelor's thesis

POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality

The Motivation of Primary Schoolchildren from the Perspective of Pedagogical Literature Versus Reality

Abstract: Studentka v teoretické části charakterizuje pojmy spojené s motivací. Bude se zabývat definicemi motivace a druhy motivace, které se ve škole vyskytují. Dále bude vysvětlovat jak se motivace podle odborné literatury uplatňuje na žáky ZŠ. V praktické části bude studentka objasňovat výsledky, které zjistila pomocí kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum bude probíhat s učiteli i dětmi na běžné ZŠ, prostřednictvím rozhovorů a pozorování. Cílem práce bude porovnání motivace žáků na ZŠ z pohledu odborné literatury versus reality.

Abstract: The theoretical part of the thesis deals with the characterization of terms connected with motivation. It closely describes the definitions of motivation, its classifications and practical occurrences. Further chapters explain how motivation can be used to influence the pupils, according to the academical sources. The analytic part focuses on interpretations of qualitative research outcomes. It was carried out through interviewing and observing the pupils and teachers on one of Czech primary schools. The main aim of the thesis is comparing the outcomes of the pupils observations, the theories described in literature and reality.

Keywords: motivace, odborná literatura, učitelé, žáci, realita

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30545 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šplíchalová, Kateřina. POJETÍ MOTIVACE V ODBORNÉ LITERATUŘE:Motivace žáků ZŠ z pohledu pedagogické odborné literatury versus reality. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 04:19, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz